FRANK LEMEER CONNECTOR

LEMEERconnected richt zich op performance verbetering van organisaties. Vanuit onze missie om mensen en teams beter te laten samenwerken door vaardigheden aan te reiken voor effectief werkgedrag waardoor relaties en prestaties verbeteren. Zacht op de mens, hard op gedrag. Wetenschappelijk onderbouwd, maar altijd met een dosis gezond boerenverstand.

Sinds decennia realiseert Frank Lemeer als connector – met HRManagement in de genen – performance verbetering door werkmotivatie en is hij ook actief als key-note speaker, presentator, debater en columnist.

STATUS QUO

Organisatieveranderingen volgen elkaar in een rap tempo op en ervaren wij sámenwerken of samen wérken actueler dan ooit. Organisaties staan onder druk. Er vinden directiewisselingen plaats, posities verschuiven en er vallen ontslagen. Reorganisaties zijn soms onvermijdelijk. Maar er zijn ook bedrijven die weer groeien ondanks een krappere bezetting. En als het gaat om verandering is één ding zeker: mensen schieten in de weerstand. Terwijl prestaties van organisaties beter moeten of minstens worden geëvenaard. Dit vraagt om goed ondernemerschap. Scherp aan de wind.

DIS-CONNECTED.

Ondanks dat de veranderingen zich opstapelen, wordt van medewerkers verwacht dat zij meebewegen en zich onverminderd inzetten. Dit leidt nogal eens tot problemen binnen de organisatie. Op alle niveaus. Zo lopen visies bijvoorbeeld uiteen, voelt men zich niet gehoord of onbegrepen en worden kwaliteiten niet benut. De verbinding is verdwenen en de onderlinge dynamiek laat te wensen over. Van samen werken is nog nauwelijks sprake.

RE-CONNECTED.

Er is ruimte voor verbetering. Lemeer brengt mensen weer met elkaar in contact en laat ze effectief samenwerken. Het onderlinge vertrouwen groeit en men luistert weer naar elkaar. Er ontstaan nieuwe verbindingen. Van individueel gedrag naar zichtbaar teamgedrag. Van tobteam naar topteam. Altijd ‘de mens’ voorop. LEMEER connected zet mensen terug in hun kracht en laat ze excelleren waar ze goed in zijn.

BE-CONNECTED.

Weten met WIE je samenwerkt! Een ‘great team’ weet bovenal HOE met elkaar om te gaan.